• ۰۹۱۲۹۲۱۲۲۹۱-۰۹۳۵۷۷۱۱۸۱۶
  • info@avetwin.com
  • کرج، خیابان طالقانی شمالی، برج سایه، طبقه نهم، واحد ۲۸

توری ثابت

تماس بگیرید

توری فیکس یا توری ثابت همانطور که نام آن مشخص است به صورت دائم بر روی فریم درب و یا پنجره به وسیله پیچ نصب می شود و در جایی استفاده می شود که به صورت دائم میخواهیم توری روی پنجره باشد تا از ورود جانوران مزاحم جلوگیری شود.

PicsArt_10-09-07.52.21.jpg