• ۰۹۱۲۹۲۱۲۲۹۱-۰۹۳۵۷۷۱۱۸۱۶
  • info@avetwin.com
  • کرج، خیابان طالقانی شمالی، برج سایه، طبقه نهم، واحد ۲۸

پنجره لولایی بازشو کلنگی

تماس بگیرید

پنجره لولایی بازشو کلنگی به نوعی از پنجره گفته می شود که فقط از سمت بالایی با زاویه ای تعیین شده باز می شود. این پنجره بیشتر در سرویس ها و یا در راهروها مورد استفاده قرار می گیرد.

PicsArt_10-09-07.57.17.jpg