• ۰۹۱۲۹۲۱۲۲۹۱-۰۹۳۵۷۷۱۱۸۱۶
  • info@avetwin.com
  • کرج، خیابان طالقانی شمالی، برج سایه، طبقه نهم، واحد ۲۸

پنجره دوجداره کشویی

تماس بگیرید

بازشوهای لنگه های این نوع پنجره به صورت کشویی می باشد یعنی لنگه ها به صورت موازی و روی ریل مربوط به خود جا به جا می شوند.در جاهایی که محدودیت فضایی جهت باز شدن پنجره به سمت داخل مواجه هستیم استفاده از این نوع پنجره توصیه می گردد و قطعا از نظر آب بندی در سطح پایین تری نسبت به لولایی دو حالت بازشو قرار می گیرد.

PicsArt_10-09-08.02.58.jpg