• ۰۹۱۲۹۲۱۲۲۹۱-۰۹۳۵۷۷۱۱۸۱۶
  • info@avetwin.com
  • کرج، خیابان طالقانی شمالی، برج سایه، طبقه نهم، واحد ۲۸

توری پلیسه دوبل فریم

تماس بگیرید

توری پلیسه دبل فریم در پشت قاب یا فریم پنجره و درب جمع می شود.ظاهر درب و پنجره را از حالت اولیه خود خارج نمی کند و جلوی دید و نور را هم نمیگیرد

PicsArt_10-09-07.34.49.jpg